İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

 

A-GENEL BİLGİLER:

 

 1. İnternet üzerinden görüntülemekte/erişmekte/içeriğinde gezinmekte olduğunuz internet sitesinin alan adı www.vita19.com ’dur.
 2. Bu alan adı aracılığıyla ve bu alan adıyla başlayan linkler aracılığıyla görüntülenen sayfalarda yer alan görseller, ürünler, yazılar ve sair tüm içeriğin sahibi; (üçüncü kişilere ve üçüncü taraf uygulamalara tahsis edilen alanlarda gösterilen veya üçüncü tarafların mecralarına yönelik link verilmek suretiyle reklam, tanıtım ve sair amaçlı sunulan içerikler olması halinde bunlar hariç) Mustafa Kemal Mah 2125. Sk 6 A-8 Söğütözü / ÇANKAYA / ANKARA adresinde mukim, “www.vita19.com “dir. İletişim için telefon numarası 0 312 219 50 32 e-posta adresi [email protected] dir. Şirketin MERSİS numarası 03644051870100001 olup; Ankara Ticaret Odası’nın 436010 Sicil numaralı üyesidir “www.vita19.com”, bu metnin geri kalanında “SİTE SAHİBİ” olarak ifade edilecektir.
 3. www.vita19.com internet sitesini ziyaret eden, erişim sağlayan, sayfalarını ve içeriğini görüntüleyen, alışveriş yapan, kısaca ne amaçla olursa olsun kullanan gerçek veya tüzel kişi “KULLANICI”dır.
 4. SİTE SAHİBİ’nin istediği bilgileri veren, aşağıda yer alan üyelik koşulları sağlayan, bu sözleşmeyi onaylayan ve SİTE SAHİBİ tarafından üyeliğe kabul edilen kullanıcılar ise “ÜYE” olarak anılacaktır.

 

B-AMAÇ

 

Bu metnin öncelikli amacı; sitenin kullanım koşullarını belirlemek ve kullanıcıları bilgilendirmektir. Siteye ÜYE olarak veya olmayarak erişim sağlayan, sayfalarını ve içeriğini görüntüleyen KULLANICI’ların tamamı burada yazılan kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. Kuralların kabul edilmemesi halinde; siteye erişimin sonlandırılması ve görüntülemenin devam etmemesi gerekmektedir. Tüm KULLANICI’lar; siteye yaptıkları her erişimde bu metni kontrol etmek yükümlülüğündedir. Bu metnin diğer amacı; siteye üyelik koşullarını belirlemektir.

 

C-GENEL KURALLAR

 

 1. KULLANICI, işbu siteyi kullanmak, sayfalarını veya içeriğini görüntülemek ile burada yazılı kuralları geri dönülemez olarak kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, siteyi her ziyaretinde bu metni kontrol etme yükümlülüğünde olduğunu, SİTE SAHİBİ tarafından yapılabilecek tek taraflı değişikliklerin sitede yayınlanmakla yürürlüğe gireceğini kabul ve beyan eder.
   
 2. SİTE SAHİBİ tarafından sitenin faaliyeti kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı olarak gerekçe göstermeksizin, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla durdurulabilir; KULLANICI’nın bu konuda herhangi bir talep hakkı yoktur.
   
 3. KULLANICI, kendisine tanınan hak ve yetkiyi aşarak; site içeriğini izinsiz kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, tersine mühendislik yapmamayı, başka mecralarda kullanmamayı, siteye zarar vermemeyi, SİTE SAHİBİ’nin hak ve egemenliğine aykırı davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm zararlar için KULLANICI’nın sorumluluğuna başvurulacaktır.
   
 4. KULLANICI, siteyi kanunlara ve sair hukuk kurallarına uygun olarak kullanmayı, yasalara aykırı faydalanmaya gitmeyeceğini, gerek SİTE SAHİBİ gerekse üçüncü kişilere karşı hukuka aykırı eylemlerde bulunmayacağını, kendisine yorum veya açıklama yapma imkânı tanınan alanlara yükleyeceği içeriklerden veya sair suretteki eylemleriyle sebep olacağı zararlardan tek başına sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

 

D- ÜYELİK

 

 1. SİTE SAHİBİ, uygun görmesi halinde ÜYE'lik sistemi oluşturarak, uygun gördüğü gerçek ve tüzel kişileri ÜYE olarak kabul edebilir. ÜYE olmak isteyen KULLANICI'lar; SİTE SAHİBİ'nin talep ettiği bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak beyan etmek, gerekli görülen hallerde belge sunmak zorundadır. SİTE SAHİBİ, gerekli tüm şartları sağlayan her KULLANICI'yı ÜYE olarak kabul etmek zorunda değildir. Sebep göstermeksizin ÜYE'lik talebini reddedebilir, var olan ÜYE'lik durumu geçici olarak veya süresiz olarak durdurabilir.
   
 2. ÜYE olmak isteyen kullanıcılar ve ÜYE'ler, verdikleri bilgilerin ve belgelerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti ve taahhüt ederler. ÜYE, verdiği bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki ve cezai tüm sorumluluğun kendilerine ait olacağın kabul eder.
   
 3. ÜYE'lik talebinde bulunan kullanıcı; kendisine ait ve sadece kendisinin kullanımında olduğunu taahhüt etmiş sayılacağı, faal ve yasal bir e-mail adresi ve telefon numarası vermek zorundadır. ÜYE'nin kabul edilen üyeliğine dair aktivasyon işlemleri, kullanıcı adı veya şifre hatırlatma/yenileme işlemleri bu e-mail adresine gönderilecek aktivasyon linki veya bilgi ile gerçekleştirilebilir. SİTE SAHİBİ'nin uygun görmesi halinde; aktivasyon, şifre ve sair hesap işlemleri ÜYE'nin kayıt sırasında verdiği cep telefonu numarasına gönderilecek SMS yoluyla da yapılabilir. E-posta adresi ve telefon numarası güncel olmayan, iptal edilen veya geçersiz olan ÜYE'nin üyeliği iptal edilebilir.
   
 4. ÜYE'lerin SİTE'nin izin verilen bölüm/lerine giriş ve görüntüleme yapmaları “KULLANICI ADI” ve “ŞİFRE” ile gerçekleştirilir. KULLANICI ADI, ÜYE tarafından; kanuna, kamu düzenine, genel ahlaka aykırı olmamak, ticari ve reklam amaçlı olmamak, başkalarının telif haklarını ihlal etmemek kaydıyla belirlenen ifadedir. Aynı kullanıcı adının birden fazla kişi tarafından kullanılması mümkün değildir.
   
 5. ÜYE'nin sisteme giriş yapmasını sağlayan ve istenildiğinde sistem üzerinden değiştirilebilen ŞİFRE, kesinlikle kişiye özel ve gizlidir. ÜYE, şifresini bir başkasıyla paylaşmamayı, gizliliğini sağlamayı; aksi halde doğabilecek tüm zararların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
   
 6. KULLANICI'nın ÜYE'liğe kabul edilmesi; sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. ÜYE'ler KULLANICI'ların sorumlu olduğu tüm hususlarda aynen sorumludurlar. ÜYE'lerin kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaları; SİTE üzerinde hak sahipliği veya düzenleme yetkisi vermez. Sisteme giriş yapan ÜYE'ler, kendilerine ayrılan sayfa veya alanlarda; SİTE SAHİBİ'nin izin verdiği biçim ve ölçüde kendilerine ait bilgileri, alışveriş veya sipariş geçmişi ve durumu gibi sınırlı bilgileri görüntüleme, alışveriş yapma veya sipariş verme imkanına sahip olabileceklerdir.

 

E- GENEL GİZLİLİK, BİLGİLERİN KORUNMASI VE PAYLAŞIMI

 

 1. Şirketimiz tarafından uygulanan kişisel bilgilerin korunmasına dair kurallar, talep edilen açık rıza ve detaylı tüm esaslar; ilgililerden gerekli aşamalarda onay alınmasına dair istek sırasında ibraz edilen ve internet sitemiz ana sayfasında bulunan “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA BİLDİRİMİ VE TALEP EDİLEN AÇIK RIZANIN İÇERİĞİ” başlıklı metinde bulabilirsiniz.  
   
 2. KİŞİSEL OLMAYAN VERİLERİN TOPLANMASINA YÖNELİK “ÇEREZ” / “COOKİE” UYGULAMASI: Şirketimiz tarafından işletilen internet siteleri ve oluşturulan web ortamları ile uygulamalar aracılığıyla; yukarıda izah edilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yanında; kişisel olmayan veriler de toplanmakta, izlenmekte, işlenmek ve kullanılmaktadır. Bu metin içeriğinde ve aşağıdaki paragraflarda; kişisel olmayan verilere dair kurallarımız izah edilmektedir.
   
 3. İngilizce’de “cookie” olarak ifade edilen, bilgisayarlar ve internete erişim sağlayan cihazlar içerisinde konumlanan bu dosya biçimi; Türkçe’de “Çerez” olarak isimlendirilmekte olan ve içeriğinde veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar ve içeriğinde yer alan veriler; erişim yapılan internet siteleri tarafından oluşturulmaktadır. Erişim gerçekleştirdiğiniz internet siteleri tarafından oluşturulan bu dosyalar içerisine; sizin bu siteye gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerin, ziyaretlerinizde gerçekleştirdiğiniz tercihler ve kullandığınız ayarların bilgileri kaydedilir. Bu sayede sizin aynı siteye sonraki ziyaretlerinizde; bu dosyalarda yer alan kayıtlamalara göre oluşturulmuş tercihlerinize göre gezinti, kullanım veya görüntüleme imkânı gerçekleşir. Bu bilgiler sayesinde; internet siteleri, sonraki ziyaretlerinizde sizi tanır; dil tercihleri, özelleştirilmiş sayfa seçenekleri, görüntüleme tercihleri, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerinizi otomatik olarak tanımlayarak sizin için özel ve daha kolay bir deneyim imkânı sunmayı hedefler.
   
 4. Çerez uygulamaları, yukarıda açıklandığı biçimde tercihlerinizi tanıma ve deneyiminizi kişiselleştirme faaliyeti yanında; internet sitesi üzerindeki tüm hareketlerinizi, tarayıcı ve işletim sistemi bilginizi, IP adresinizi, görüntüleme tercihlerinizi, ilgilendiğiniz sayfaları, uğradığınız içerikleri, gezinme sürenizi, farklı içeriklere ayırdığınız farklı süreleri, işlemlerinizi, işlem sıralamalarınızı, gezinme ve işlemlerinizin gün saatine göre durumlarını, ilgili web ortamı üzerinde yaptığınız aramaların bilgileri, siteye gelen ziyaretçi sayısı, siteye yönelik toplam görüntüleme sayısı, sitenin kullanımına ve deneyimlenmesine yönelik istatistikleri yapmaya yarar bilgiler, reklamların ziyaretçilere göre kişiselleştirilebilmesi, ziyaretçilerin ilgileneceği reklamların görüntülenmesine yönelik planlamalar ve bunlarla sınırlı olmayan bilgilerin toplanmasını ve bu bilgilerin kullanılmasına imkan vermektedir.
   
 5. Çerezler çeşitli içerikte ve çeşitli amaçlara yönelik olarak farklılık göstermektedir. Sadece erişim veya gezinti esnasında tutulan geçici çerezler, süreleri dolana veya siz kaldırana kadar bilgisayarınızda kalan kalıcı çerezler, genellikle üçüncü taraf kişiler ve uygulamalar tarafından oluşturulan reklam/pazarlama faaliyetlerine yönelik çerezler, kullanıcı hesabı oluşturma ve giriş yapma imkanlarını sağlamaya yönelik adımların çalışması için zorunlu çerezler, ziyaret ve dolaşım bilgilerini toplayan performans veya analiz amaçlı çerezler, kullanım kolaylığı sağlamaya yönelik bilgileri içeren işlevselliğe yönelik çerezler, siteye erişimin ve girişlerin güvenliğini sağlamaya yönelik çerezler, erişim sağlanan yerin fiziksel konumunun tespit ve kayıtlanmasına yönelik çerezler, sosyal medya sitelerine ve uygulamalarına bilgi sağlamaya yönelik çerezler, ziyaretçilerin sitede gerçekleştirdikleri hareketleri izlemeye yönelik bilgiler içeren izleme çerezleri gibi çeşitleri bulunmaktadır.
   
 6. Çerez olarak ifade edilen bu metin dosyalarının oluşturulması ve kullanımı; ziyaret edilen internet sitesi, web uygulaması ve bunların sağlayıcıları tarafından doğrudan yapılabileceği gibi üçüncü kişiler tarafından da oluşturulabilir, toplanabilir ve kullanılabilir. Ziyaret ettiğiniz internet sitesi, web uygulaması ve bunların sağlayıcıları tarafından izin verilmiş, yetkilendirilmiş veya hizmetlerin devamı için bir biçimde bağlantılı olan üçüncü kişiler tarafından da gerçekleştirilebilecek çerez uygulamaları yoluyla; örneğin, reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştiren üçüncü kişiler hizmetlerine yönelik veri elde etme ve kullanma imkanı bulmaktadırlar.
   
 7. Şirketimiz tarafından işletilmekte olan ve çeşitli cihazlar aracılığıyla erişilebilecek internet sayfaları ve web ortamlarının tamamında; tarafımızca doğrudan, yetkilendirdiğimiz veya izin verdiğimiz veya hizmetlerimiz yönünden bağlantılı olduğumuz üçüncü kişiler tarafından, yukarıda izah edilen biçimlerde, türlerde veya amaçlarla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere çerez uygulamaları yapılabilmektedir. Bu uygulamalar dahilinde bilgisayarınızda veya cihazınızda çerez olarak ifade edilen veri dosyaları oluşturabilmekte, bu veriler toplanabilmekte, toplanan veriler kullanabilmekte ve burada açıklanmaya çalışılan meşru amaçlar için üçüncü kişilerle paylaşılabilmekte ve aktarılabilmektedir.
   
 8. Çerezlere yönelik tercihler ve ayarlamalar genellikle; erişime imkan veren internet tarayıcılarının ayarlar veya seçenekler benzeri isimlendirilen kısımlarından gerçekleştirilmektedir. İnternet tarayıcılarının varsayılan ayarlarında genellikle çerezlerin kullanımına izin verilmiş durumdadır ki; çerezlerin engellenmesi durumunda birçok sitenin kısmen veya tamamen kullanılamaması söz konusu olmaktadır. Kullanmakta olduğunuz tarayıcıya ait ayarlar veya seçenekler menüsünde yer alan kısımları kullanarak; çerezlere kısmen veya tamamen izin verme, kısmen veya tamamen engelleme, var olan çerezleri silme, gerektiğinde oluşturulması istenen çerezler için onay alınma sürecini devreye alma gibi tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Tüm çerezlerin silinmesi veya engellenmesi için; bunlara uygun yazılımların kullanımı da mümkündür.
   
 9. Şirketimiz tarafından işletilmekte olan internet siteleri ve oluşturulan web ortamlarına erişim ve dolaşım gerçekleştiren, bu ortamları kullanan, üye olan ve deneyimleyen kişiler, tarafımızın ve üçüncü kişilerin çerez uygulamalarını kabul etmiş sayılmaktadır. Yukarıda açıklanan biçimde ve benzeri biçimde veri dosyaları oluşturulmasını, bu yollarla bilgi toplanmasını, bu bilgilerin kullanılmamasını kısmen veya tamamen tercih etmeniz durumunda; kullanmakta olduğunuz tarayıcı veya programın ilgili kısımlarından yapacağınız ayarlamalar veya başkaca programlar kullanarak gerekli engelleme ve ayarlamaları gerçekleştirmeniz veya internet sitemize/web ortamımıza erişimi sonlandırmanız gerekmektedir.

 

F- GÜVENLİK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

 1. KULLANICI’nın bilgilerinin güvenliği SİTE SAHİBİ için öncelikli olarak göz önünde tutulmaktadır. Bu sebeple, teknik imkanlar ve maliyetleri açısından, kullanımı mümkün olan güvenlik araçları ile tüm site kullanıcılarının verdiği bilgilerin güvenliği sağlamaya çalışmaktadır. Site üzerinden, üye olarak veya olmaksızın yapılabilecek alışverişlerde ve banka kanalıyla yapılan ödemelerde; BANKA ile KULLANICI arasındaki ilişkiden kaynaklanan meselelerden SİTE SAHİBİ sorumlu değildir. SİTE SAHİBİ, ödeme işlemi sırasında sadece KULLANICI'yı banka sistemine yönlendirmekte, banka işlemini yönetmemekte, hiçbir şekilde ödeme işlemine müdahil olmamaktadır. KULLANICI ile BANKA arasında doğabilecek ihtilaflardan SİTE SAHİBİ sorumlu değildir. Kredi kartı bilgileriniz SİTE SAHİBİ tarafından kaydedilmez. Banka ödeme araçları güvenliğiniz için 256 bit SSL sertifika sistemi kullanılmaktadır. Kredi kartı, banka kartı ve hesabınıza erişim sağlamaya yarayan bilgilerinizi hiçbir şekilde SİTE SAHİBİ çalışanları ve banka çalışanları dâhil üçüncü kişilerle paylaşmayınız.

 

 1. SİTE SAHİBİ, www.vita19.com aracılığıyla sunduğu tüm içeriği ve faaliyetini, “o an, olduğu gibi” sunmaktadır. KULLANICI; kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak, hatalı veya eksik görüntülemenin söz konusu olabileceğini kabul ve taahhüt eder. Sitenin içeriğine ve faaliyetine ilişkin olarak; SİTE SAHİBİ’nin, hiçbir surette taahhüdü veya garanti sorumluluğu yoktur. Site içeriğinin kötü niyetli yazılım barındırmadığı, güncel olduğu, doğru bilgiler içerdiği, KULLANICI’ya veya sistemine zarar vermeyeceği, sürekli veya aynen faaliyette olacağı, performans kayıpları yaşanmayacağı dâhil hiçbir taahhüdü veya sorumluğu yoktur. SİTE SAHİBİ’nın tüm önlemlerine rağmen ve SİTE SAHİBİ’nden kaynaklanmayan sebeplerle meydana gelebilecek zararlardan SİTE SAHİBİ sorumlu değildir. KULLANICI, özellikle kendi bilgisayarı ve internet ağının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. KULLANICI veya site ziyaretçisi; kendi sisteminin/bilgisayarının veya SİTE SAHİBİ’nin sisteminin/bilgisayarının tüm önlemlere rağmen kötü niyetli yazılım veya müdahalelere maruz kalabileceğini, SİTE SAHİBİ tarafından sunulandan farklı içeriğin görüntülenebileceğini veya hiç görüntülenemeyebileceğini, kötü niyetli yazılık veya müdahalelerden SİTE SAHİBİ’ni sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Bu sebeple; zararlı yazılım içerebilecek uygulamalar ve internet sayfalarından uzak durulmasını, sistem güvenliği sağlamaya yönelik yazılımların edinilmesini, sistem ve sürücü güncellemelerinin takip edilmesini, tarayıcı veya güvenlik yazılımınızın uyarılarının dikkate alınmasını, internet kullanımı konusunda olabildiğince bilgilenilmesini tavsiye ederiz.

 

 1. www.vita19.com internet sitesinde; SİTE SAHİBİ’ne veya tanıdığı/tanımadığı üçüncü kişilere ait promosyon/tanıtım/reklam bağlantıları, görselleri ve uygulamaları yer alabilir. SİTE SAHİBİ’nin,  www.vita19.com  ‘de yer alabilecek yönlendirmelerle ulaşılabilecek üçüncü kişi siteleri ve uygulamalarının güvenliğine, gizliliğine veya koşullarına dair taahhüdü/sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

G- ALIŞVERİŞ-ELEKTRONİK TİCARET

 

SİTE SAHİBİ tarafından SİTE üzerinden sunulan satış ve pazarlama faaliyeti, KULLANICI veya ÜYE'lerin SİTE üzerinden yaptıkları/yapacakları satın alma/alışveriş faaliyetine ilişkin esaslar ve ticaretin koşulları; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 27 Kasım 2014 tarihli-29188 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve 5 Kasım 2014 tarihli-29166 sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili kanun hükümleri doğrultusunda meydana getirilen ve internet sitesi üzerinde de yer alan “ÖN BİLGİLENDİRME FORMU” ve “MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ” başlıklı metinlerde yer almaktadır.

 

H- TİCARİ İLETİŞİME İLİŞKİN ESASLAR

 

KULLANICI’nın açık ve yazılı onay vermesi halinde; özel veya genel promosyonlar, reklam, tanıtım, tebrik ve sair ticari elektronik iletişim için iletiler gönderilebilecektir. Bu konuda verilen/verilecek izin; KULLANICI tarafından her zaman, [email protected] e-posta adresi aracılığıyla veya yukarıda yer alan adresine yazılı olarak SİTE SAHİBİ’ne yapılacak bildirim ile bu onayı belirli bir iletişim aracı yönünden veya tüm iletişim araçları yönünden geri alabilecektir. Ticari Elektronik İleti almak istemeyen KULLANICI; SİTE SAHİBİ’ne ait [email protected]  e-posta hesabına aracılığıyla ücretsiz olarak red bildiriminde bulunabilir. Red bildirimini alan SİTE SAHİBİ 3 (üç) iş günü içerisinde elektronik ileti gönderimini durduracaktır.

 

I- DEVİR

 

SİTE SAHİBİ, bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, SİTE üzerindeki hak sahipliği ve düzenleme yetkilerini; yasal sınırlamalar ve yükümlülükler hariç olmak üzere tek taraflı iradesi ile kısmen veya tamamen 3. kişilere devredebilir, ortaklığa girebilir. KULLANICI’nın sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devretme hakkı yoktur, aksi halde yapılan devir SİTE SAHİBİ yönünden geçersizdir.

 

İ- MÜCBİR SEBEP

 

Doğal afetler, yangın, patlama, savaş, ayaklanmalar, halk-terör hareketleri, seferberlik, grev, lokavt, salgın hastalık, internet arızaları, elektrik kesintisi gibi SİTE SAHİBİ’nden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler yerine getirilemez ise temerrüt meydana gelmez. Bu durumda tarafların tazminatsız olarak fesih hakkı bulunmaktadır. SİTE SAHİBİ; yasalardan kaynaklanan ve yasalar gereği sorumsuzluğunu ileri sürmesi mümkün olmayan hususlarda sorumlu olduğunu kabul eder.

 

J- YETKİLİ MAHKEME

 

Bu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflar için yetkili mahkeme ANKARA Mahkeme ve İcra Daireleridir. Uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

 

K- YÜRÜRLÜK

 

Bu kurallar ve sözleşme metni; sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yapılacak değişiklikler ise SİTE SAHİBİ’nin tek taraflı iradesine bağlı olarak ve yine yayınlandığında yürürlüğe girmek suretiyle tüm kullanıcıları kendiliğinden bağlar. Her kullanıcı ve üye; işbu metinde değişiklik olup olmadığını düzenli aralıklarla ve gerekmesi halinde her erişiminde kontrol etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

KULLANICI VEYA ÜYE     :        

SİTE SAHİBİ                         :          

TARİH                                   : …………………………