СТАТТЯ 1 – СТОРОНИ

1.1- ПРОДАВЕЦЬ:

Назва:

Адреса:

Телефон:

Факс:

Електронна пошта: {{CompanyInfo.EMail}}

1.2- ПОКУПЕЦЬ:

Ім'я / Прізвище / Назва:

Адреса:

Телефон:

Електронна пошта:

 

СТАТТЯ 2 - ПРЕДМЕТ

Предметом цього контракту є захист споживачів під номером 4077 щодо продажу та доставки товару, кваліфікація та ціна продажу якого вказані нижче, який ПОКУПЕЦЬ замовив в електронному вигляді на веб-сайті ПРОДАВЦЯ ................ Це визначення прав та обов’язків сторін відповідно до положень Положення про закон та Принципів та процедур застосування дистанційних контрактів.

СТАТТЯ 3- ПРОДУКТ ПРОДУКТУ

Історія:

 

Назва товару Кількість Загальна кількість товару

 

Тип і тип, кількість, марка / колір моделі та ціна реалізації продукції вказані вище.

 

Спосіб оплати:

Адреса доставки:

З ........ Всього ...............

СТАТТЯ 4- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1- ПОКУПЕЦЬ заявляє, що ознайомився з попередньою інформацією про основні характеристики товару, що підпадає під контракт, ціну продажу, спосіб оплати та доставку на веб-сайті {{CompanyInfo.Name}} та надає необхідне підтвердження в електронному вигляді.

4.2 - Товар, що підпадає під контракт, доставляється ПОКУПЦЮ або особі / організації за адресою, вказаною в попередній інформації на веб-сайті, залежно від відстані місця проживання ПОКУПЦЯ для кожного товару за умови, що він не перевищує встановленого законом 3-денного періоду.

4.3- Якщо товар, що підпадає під контракт, повинен бути доставлений іншій особі / організації, відмінній від ПОКУПЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ не може нести відповідальність, якщо особа / організація, яку потрібно доставити, не приймає доставку.

4.4- ПРОДАВЕЦЬ відповідає за доставку товару, що підпадає під дію договору, у цілком обґрунтованому вигляді, відповідно до кваліфікації, зазначеної в замовленні, а також з гарантійними документами та посібниками користувача, якщо такі є.

4.5 - Для доставки контрактного товару підписана копія цього контракту повинна бути доставлена ​​ПРОДАВЦЮ, а ціна повинна бути оплачена у формі оплати, яку надає перевагу ПОКУПЕЦЬ Якщо з якихось причин ціна товару не оплачена або анульована у банківській документації, ПРОДАВЕЦЬ вважається вільним від обов'язку доставити товар.

4.6- Якщо банк або фінансова установа не сплачує ціну товару ПРОДАВЦЮ внаслідок того, що кредитна картка, що належить ПОКУПЦЮ, використовується неправомірно або незаконно несанкціонованими особами після доставки товару, за умови, що ПОКУПЕЦЬ доставив товар. Її необхідно надіслати ПРОДАВЦЮ протягом 3 днів. У цьому випадку витрати на доставку належать ПОКУПЦЮ.

4.7- Якщо ПРОДАВЕЦЬ не може доставити товар, що підпадає під контракт, протягом зазначеного строку через обставини непереборної сили або надзвичайні обставини, такі як несприятливі погодні умови, що перешкоджають транспортуванню, він зобов'язаний повідомити ПОКУПЦЯ. У цьому випадку ПОКУПЕЦЬ може скористатися одним із прав на анулювання замовлення, заміну товару, що підпадає під контракт, прецедентом та / або перенесення строку доставки до усунення перешкоди. Якщо ПОКУПЕЦЬ скасує замовлення, сплачена сума буде виплачена йому готівкою та одноразово протягом 10 днів.

4.8 - Дефектні або пошкоджені товари продуктів, що продаються з гарантійним сертифікатом або без нього, можуть бути надіслані ПРОДАВЦЮ для необхідного ремонту в межах гарантійних термінів, у цьому випадку витрати на доставку покриває ПРОДАВЕЦЬ

4.9 - Оскільки розглянутий товар юридично придатний для використання медичним персоналом і не виробляється для особистого користування як споживач, ПОКУПЕЦЬ заздалегідь визнає, що ми не несемо відповідальності за продаж або використання придбаних продуктів ПОКУПЦЕМ перед третіми сторонами як споживачі, оскільки ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за будь-які суперечки, які можуть виникнути з цієї причини.

СТАТТЯ 5- ПРАВО НА ВІДМОВУ

ПОКУПЕЦЬ має право відмовитись протягом 7 днів з моменту доставки підрядного товару йому або особі / організації за вказаною адресою. Для того, щоб скористатися правом відмови, ПРОДАВЦЯ потрібно повідомити у розділі запитів на повернення на веб-сайті www.vita19.com, а товар не можна використовувати та відкривати відповідно до положень статті 6. Тестові набори ЕЛТ для одноразового використання не повертаються. Якщо реалізується право повернення та відкликання, обов’язково потрібно повернути оригінал рахунку-фактури та зразок звіту про доставку вантажу із зазначенням того, що товар, який було доставлено третій стороні або ПОКУПЦЮ, був відправлений ПРОДАВЦЮ. Ціна товару повертається ПОКУПЦЮ протягом 7 днів після отримання цих документів. Якщо оригінал рахунку-фактури не надіслано, ПДВ та інші юридичні зобов’язання, якщо такі є, повернути не можна. Вартість доставки повернутого товару через право відмови оплачує ПРОДАВЕЦЬ.

СТАТТЯ 6- ПРОДУКЦІЯ, ЯКІ НЕ МОГУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ

Право відмови не може бути реалізоване для товарів, які не можуть бути повернені через їх природу, одноразові товари, товари, які швидко псуються або термін придатності яких закінчився.

СТАТТЯ 7- УПОВНОВАЖЕНИЙ СУД

Під час реалізації цього контракту споживчі арбітражні комітети та споживчі суди в населеному пункті ПОКУПЦЯ або ПРОДАВЦЯ уповноважені до вартості, оголошеної Міністерством промисловості та торгівлі.

У разі замовлення вважається, що ПОКУПЕЦЬ прийняв усі умови цього контракту.

ПРОДАВЕЦЬ

.....................

ПРИЙМАЧ

...................