Antikor Tarama Testi COVID-19 Teşhisi İçin Neden Çok Önemlidir?

Antikor Tarama Testi COVID-19 Teşhisi İçin Neden Çok Önemlidir?

1. Antikor testi, RT-PCR testine göre ucuz, kullanımı kolay ve ulaşılabilirdir

Vücutta hastalığa karşı üretilen antikorların tespiti, viral enfeksiyonu teşhis etme amacıyla yaygın şekilde kullanılmaktadır. RT-PCR yöntemiyle karşılaştırıldığında, antikor testleri ile teşhis genellikle çok daha hızlı, daha ucuz ve kullanımı daha kolaydır, ayrıca laboratuvar eğitimi gerekmeksizin uygulanabilen testlerdir. (1) Bilim insanları, kaliteli antikor testlerinin doğru bir şekilde kullanımı ve klinik yorumlaması gerçekleştiği taktirde bu testlerin yüksek önemi ve değerinin altını çizmektedir. Antikor testlerinin kullanımı kişilere sürmekte olan pandemiye karşı işlevsel bağışıklıkları hakkında önemli bilgiler sağlayabilir, kişilerin endişesini azaltır, toplum faaliyetlerine ve işyerine geri dönme kararları konusunda yardımcı bir unsur olarak görev yapar. (2)

(1) Winter, Amy K.,and Sonia T. Hegde."The important role of serology for COVID-19 control." The Lancet Infectious Diseases 20.7 (2020): 758-759. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30322-4

(2) Jacofsky, David, Emilia M. Jacofsky, and Marc Jacofsky. "Understanding antibody testing for covid-19."The Journal of Arthroplasty (2020). https://doi.org/10.1016/j.arth.2020.04.055

 

2.Antikor testinin RT-PCR'a göre geçmiş enfeksiyonları tespit etme gücü

12 Ağustos 2020 tarihi itibari ile, Dünya Sağlık Örgütü'ne 737.417 ölüm dahil olmak üzere toplamda 20.162.474 vaka bildirilmiştir. Ortaya çıkan rakamın yalnızca laboratuvarda onaylanmış tanıları içerdiği göz önüne alınırsa bu sayıların asıl vaka sayısının eksik bir tahmini olduğunu unutulmamalıdır. (2) Salgın endişe edici bir oranla artarken ve hükümetler yerel salgınları kontrol etmek için mücadele ederken, epidemiyolojik çözümlerin kullanılması hayati önem taşımaktadır. Singapur ve Tayland gibi bölgeler, vaka tanılamaları ve kontrol altına alma için daha geniş test stratejileri içeren yoğun gözetim uygulayarak salgının büyümesinin yavaşlatılmasında başarı kazanmış ülkelere örnek gösterilebilir. Antikor testinin kullanımı ile araştırmacılar, A kümesi ile diğer 3 küme arasındaki eksik bağlantıyı belirlemeyi başarmışlardır, bu durumda söz konusu olan kişi RT-PCR ile iki kere negatif sonuç vermiş bir bireydir. Bu araştırma, RT-PCR'in geçmiş enfeksiyonu tespit edememesi nedeniyle gözetimde tek bir tanı yöntemi olarak yetersizliğini ve hastalık başlangıcından sonra doğru zaman çerçevesinde yakalanırsa hem aktif hem de geçmişi tespit edebilen serolojik testin değerini ortaya koymaktadır. (1)

(1) Winter, Amy K.,and Sonia T. Hegde."The important role of serology for COVID-19 control." The Lancet Infectious Diseases 20.7 (2020): 758-759. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30322-4

(2) Jacofsky, David, Emilia M. Jacofsky, and Marc Jacofsky. "Understanding antibody testing for covid-19."The Journal of Arthroplasty (2020). https://doi.org/10.1016/j.arth.2020.04.055

 

3.Yayılmayı önlemek ve vaka izlenimi için antikor testi kullanımı kritik önem taşımaktadır

Serolojik antikor testleri yalnızca şüpheli vakaları olaydan sonra doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda enfekte olup bu durumdan habersiz olan kişilerin tespit edilmesini sağlar. SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan kişilerin dörtte biri semptom göstermeden ya da çok hafif semptom göstererek istemeden de olsa virüsü yayabilir. (1)

Halk sağlığı uygulamalarında serolojik analiz, hızlı vaka tanımlama ve yakın temasları aktif olarak belirlemek, karantina önermek ve vaka kümelerinin tanılanması için yararlı olabilmektedir. Temas edilen kişileri izleme, hastalık kontrolünün gerekli ancak yetersiz kalan bir yoldur, dikkatli bir çaba gerektirir ve özellikle yoğun popülasyonlarda etkili olmak için zamanlamaya oldukça duyarlıdır. Antikor testi ile gerçekleştirilen serolojik analiz, kentsel ortamlarda temas takibi yapmak, bağlantı zincirlerini tanımlamak ve bulaşmanın ne kadar süredir devam ettiğini tespit etmek veya popülasyondaki asemptomatik bireylerin oranını tahmin etmek için vaka kümelerini geriye dönük olarak birbirine bağlamak için yararlı olabilir. (2)

(1)Abbasi, Jennifer. "The promise and peril of antibody testing for COVID-19." Jama 323.19 (2020): 1881-1883. https://doi.org/10.1001/jama.2020.6170

(2) Winter, Amy K.,and Sonia T. Hegde."The important role of serology for COVID-19 control." The Lancet Infectious Diseases 20.7 (2020): 758-759. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30322-4

 

4. Enfeksiyon ve aşı çalışmalarında antikor testinin önemi

Serolojik testlerin önemli bir uygulaması, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve aşılama üzerine oluşturulan antikor yanıtlarını anlamaktır. Antikor titresi hakkında bilgi veren ve / veya antikor işlevselliği (örneğin, virüs nötralizasyonu) gösteren tahliller, yeniden enfeksiyondan bağışıklık koruması ile ilgili önemli bilimsel soruları yanıtlamak için son derece yararlı olacaktır. Örneğin, tüm enfekte bireyler SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı güçlü bir antikor yanıtı oluşturuyor mu? Şiddetli, hafif ve asemptomatik olan COVID-19 hastalarında bulunan antikor yanıtlarında bir fark olup olmadığı ve antikor yanıtlarının ne kadar sürdüğü hala açıkça bilinememektedir. Ayrıca, spike veya RBD antijenlerine bağlanan antikorun varlığının virüs nötralizasyonu ile ilişkili olup olmadığı bilinmemektedir. Antikor titrelerinin (bağlanma veya nötralize etme) yeniden enfeksiyondan korunmayla ilişkili olup olmadığı da açık değildir. Bu tür veriler, aşılamaya kıyasla doğal enfeksiyon tarafından oluşturulan antikor yanıtlarını incelerken önemli olacaktır. (1)

(1) Krammer, Florian, and Viviana Simon. "Serology assays to manage COVID-19." Science 368.6495 (2020): 1060-1061. https://doi.org/10.1126/science.abc1227

 

5. Antikor test kullanımı sağlık sistemlerinin devamlılığı için önemli bir gereklilik oluşturmaktadır

Hastalar ve sağlık çalışanları, işlerine ve toplum faaliyetlerine güvenli ve sorumlu bir şekilde nasıl uygun bir şekilde dönebilecekleri konusunda haklı bir endişe içerisindeler. Geniş ölçekte antikor tespitinin hem bireysel hem de toplumsal ölçekte kanıta dayalı karar verme sürecine yardımcı olabileceğine inanılmaktadır. Maruz kaldığından şüphelenilen kişiler, özellikle sağlık çalışanları, yüksek antikor titreleri muhtemelen artık hastalığı kapma veya yayma riski altında olmayabilecekleri ve tercihen yüksek riskli alanlarda çalıştırılabilecekleri anlamına gelebileceğinden test edilmelidir. (1)(2)

(1) Jacofsky, David, Emilia M. Jacofsky, and Marc Jacofsky. "Understanding antibody testing for covid-19."The Journal of Arthroplasty (2020). https://doi.org/10.1016/j.arth.2020.04.055

(2) Salathé, Marcel, et al. "COVID-19 epidemic in Switzerland: on the importance of testing, contact tracing and isolation." Swiss medical weekly 150.11-12 (2020): w20225. https://doi.org/10.4414/smw.2020.20225

 

6. Pandeminin ilerleyişini anlamak için antikor testlerine ihtiyaç vardır

SARS-CoV-2 salgını yayılmaya ve vaka sayıları artmaya devam ettikçe, RT-PCR teşhisi akut enfeksiyonu tanımlamak için hala hayati önem taşıyacak olsa da, serolojik testler ve sağladığı veriler, salgınların geçmişini anlamak ve geleceğini tahminlemek için giderek daha önemli hale gelecektir. (1) Antikor yanıtlarını araştırmak, bireysel bağışıklık ve potansiyel sözü geçen sürü bağışıklığı araştırmalarında serolojik araçlara büyük ölçüde ihtiyacımız olmaktadır. (2)

(1) Winter, Amy K.,and Sonia T. Hegde."The important role of serology for COVID-19 control." The Lancet Infectious Diseases 20.7 (2020): 758-759. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30322-4

(2) Nyazika, Tinashe K., et al. "Implementation of Antibody Rapid Diagnostic Testing versus Real-Time Reverse Transcription-PCR Sample Pooling in the Screening of COVID-19: a Case of Different Testing Strategies in Africa." Msphere 5.4 (2020). https://doi.org/10.1128/mSphere.00524-20

 

Yukarıda bilimsel makalelerden alınan verilerin yanı sıra çok daha fazla bilgi kaynağı tarafından desteklendiği üzere antikor testlerinin kullanımı COVID-19 teşhisinde önemli bir rol oynamakta ve hastalığa karşı çok önemli bir silah olmaya devam etmektedir. Virüsün varlığını yalnızca test yapılma anında bulunup bulunmaması üzerine tespit etmeyi amaçlayan teşhislerin aksine, antikor testleri (1) kişinin enfekte olup olmadığını, (2) bir bireyin semptom göstermemiş olsa bile enfeksiyonu geçirip iyileşmiş olduğunu, (3) aşıya karşı antikor yanıtlarını anlamak, (4) vaka takipleri, (5) yeniden enfeksiyon teşhisleri için kullanılabilir. Dahası, testin ulaşılabilirliği taramayı hem dar hem de büyük ölçeklerde daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz hale getirirken; bu özellikler vaka sayılarının artması sırasında önemli bir avantaj olarak kabul edilmekte ve bize virüsün ölümcüllüğü yanı sıra popülasyonda yayılışının nasıl olduğu hakkında önemli fikirler vermektedir.

Etiketler: Antikor Tarama Testi COVID-19 Teşhisi İçin Neden Çok Önemlidir?
Eylül 10, 2021
Listeye dön